Mod toppen - Personlig udfordring

Mod toppen - en bestigning af Mont Blanc

Her er det ultimative mål for mange. Et mål der kun tilkommer dem der virkelig forstår meningen med:

  • Forberedelse
  • Planlægning
  • Teknisk øvelse
  • Vedholdenhed
  • Commitment
  • Målrettethed

Teamtrain tilbyder dig en plads på holdet! Men der er kun få pladser. En gang om året tager vi til Europa´s højeste bjerg og prøver kræfter.

Der stilles krav til din fysik og dit udstyr. Udstyret kan lejes, men ingen kan købe sig til vilje og god form....

Ring og forlang program.