Koncepter

The Game

The Game er et strategisk spil for 40 deltagere eller mere. Vi har afviklet The Game for 300 deltagere på en gang.

The Game handler om at tjene penge til teamet og holde omkostningerne nede- samtidig med at lægge strategier fra start, være parat til at omlægge planen og kunne håndtere fejl og holde overblik.

Teamet skal løse opgaver undervejs. Opgaverne skal forberedes, udføres og gerne med succes. Ikke løste opgaver medfører manglende indtægter.

Der opstår ventetid hvis strategien ikke holder stik, ressourcer skal fordeles efter hver enkelt opgaves udformning.

The game tager ofte en hel dag at afvikle. 8-15 opgaver skal løses. Holdstørrelse fra 5 til 10 personer.

Mangekamp

Et tidsstyret forløb, hvor flere opgaver skal løses. Ved hver opgave møder teamet et modstander team. Bedste team vinder. Her konkurreres på tid, kvalitet og kvantitet.

Efter forløbet har alle hold mødt hinanden i en direkte dyst.

Opgaverne er alle team-orienteret. Dvs. at teamet skal samarbejde, planlægge og udnytte alle ressourcer i teamet bedst muligt for at vinde. 20-100 deltagere. 3 til 8 timer

Handlebane

Handlebanen er en række at opgaver, hvor hurtigste team i mål, er vinderteamet. En opgave skal løses for at fortsætte til næste opgave.

Men inden handlebanen sættes i gang, modtager alle teams opgavebeskrivelser og får tid til at planlægge og afprøve.

Herefter er det op til hvert team at øve, forfine løsninger, effektivisere og både lede og fordele.

Der er minimum 5 opgaver i en handlebane- ofte 7, eller helt op til 10 opgaver.

Forberedelsen er 80% af tiden. Der er instruktører til stede som kan afklare spørgsmål om regler og brugen af udstyret.

8 til 50 deltagere. 2-4 timer

Shuffle

Hele dagen starter med ”små korte møder”. Her mødes deltagerne og stiller hinanden spørgsmål. Spørgsmålene er skrevet på små kort. Når to deltagere mødes svarer de på hinandens spørgsmål. Herefter byttes spørgsmål- og man mødes med en ny deltager. Spørgsmålene er positive f.eks.: Hvad ville dine kollegaer savne, hvis du blev syg i morgen? Hvilken bog læste du sidst? Nævn en ting du er stolt af? Hvad gør dig rigtig glad?....

Alle deltagere deles ind i mindre teams. To Teams mødes og løser en fælles opgaver. Når alle opgaver er løst, har alle teams prøvet at samarbejde på kryds og tværs. Altså møder man et nyt team ved hver opgave.

20 til 100 deltagere. 2 til 6 timer.

24 timer

I bedste agent stil, stilles dit team overfor en vanskelig mission. Ved at mobilisere alle ressourcer og optimere teamets færdigheder, løses opgaven. Elementer fra specialstyrker og politi anvendes. Forløbet er krævende for teamet og du kan forvente en højt stress påvirkning samt minimal søvn. Her kommer den menneskelige profil i spil, hvor almindelige facader ikke længere kan opretholdes. Det kan give konflikter, men slutteligt resulterer det i større tillid til hinanden.