Skoler

Teamtrainhar gennem mere end et årti udviklet,planlagt og gennemført teambuilding for unge.

Vi har erfaringer fra skoler, efterskoler, gymnasier og tekniske skoler. Yderligere har vi arrangeret ture i ind- og udland for mindre grupper, bl.a. opholdssteder...

Teamtrain tager udgangspunkt i succes, ikke fejl. Vi har fokus på udvikling gennem aktiv læring, hvor vi lader elevens behov være afsæt til selverkendelse, samarbejde og læring. Elever negennemgår forskellige øvelser, der er velegnet til at belyse forskellige emner, der alt sammen handler om team, roller, kommunikation, lederskab, ressourcer mm.

Derudover gennemgår vi:

  • Personprofilen - En selvtest som eleven forholder sig til, gennem alle opgaverne. Her ses stærke egenskaber og mulige udviklingsområder.
  • Handleplanen - Her er elevens eget værktøj til at fastholde stærke egenskaber og metoder til at udvikle mindre stærke egenskaber.
  • Dialooge - En metode til evaluering, hvor billeder skaber vejen til dialog.
  • Den røde tråd - Et godt værktøj hvor eleven ser på indre og ydre faktorer i forhold til egen succes.

De individuelle tilbagemeldinger, planer og profiler, er yderst brugbare til at kvalificere den individuelle elevplan. Eller som supplement til at give feedback på de personlige og sociale kompetencer.

Udtalelse fra skoleleder Stefan Gents, Holsted Skole

"I gennem veltilrettelagte øvelser, oplevede eleverne effekten af et godt samarbejde og værdien af tydelig kommunikation. Alle øvelser blev efterfulgt af en konstruktiv feedback. En feedback der omhandlede de styrker den enkelte og gruppen satte i spil, samtfeedforward på hvilke faktorer den enkelte skal være opmærksomme på I forhold til fremtidig succes.

Efterfølgende har eleverne gentagende gange refereret til dagen og de øvelser de gennemgik. Både I forhold til de sjove elementer og paralleller til det samarbejde de I skoledagen skal have til at lykkes.

Det har været tydeligt for både elever, lærere og ledelse, atTeamtrain har stor erfaring med denne målgruppe. Så dagene bliver udviklende og lærende for alle elever."

Eksempel på hel dag (Klassepakke max 28 personer):

Teamtrain stiller med en projektleder der står for Jeres teambuildings dag- 6-7 lektioner. Dagen starter med Elevprofilen. En lille selvtest der viser elevens præferencer. Det handler ikke om IQ, men om hvorledes eleven at bruge sig selv.

Herefter er der en fælles debat omkring forskellighederi forhold til profilen. Klassen går nu ud på skolens idrætsanlæg eller i idrætshallen. Mange af vore aktiviteter kan gennemføres ude og inde.

Herefter køres øvelser efterfulgt af evaluering og læring:

  • Øvelse 1
  • Øvelse 2
  • Øvelse 3

Efterhver øvelse nedskrives læringspunkter i Handleplanen. Inden eleverne får pause (frokost), laves Den røde tråd, således at hver elev når at reflektere over egen indflydelse på succes- samt ydre faktorer. Efter pausen laves opsamling på læringspunkter.

Eleverne fortæller på hvilke områder de ønsker forbedringer og hvorledes.

  • Øvelse 4
  • Øvelse 5
  • Øvelse 6

Samme fremgangsmåde som sidst. Endelig afsluttes med Dialooge-evaluering gennem billeder.

Pris: kr. 4.5000.- (ex. moms). Alle materialer er inkluderet. Kørsel: Kr. 3,68/pr. km.

Eventuelleje af lokalitet er ikke inkluderet.